İMAR MÜHENDİSLİK – Jeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi 17.03.2005 tarihinde iş hayatına başlayan genç dinamik bir yerbilimi kuruluşudur.
ALO SU SONDAJ HATTI - TIKLAYIN ARAYIN

Hidrojeolojik Etüt

Hidrojeolojik Etüt Proje, mühendislik faaliyetlerinin en önemli unsurudur. Amaca uygun, doğru bir proje üretebilmek için de etüt faaliyetleri çok önemlidir. Bu nedenle, etüt faaliyetlerine gereken önem veriyor ve ihtiyaçlarınıza uygun ekonomik çözümler sunuyoruz.

Read more

Yeraltısuyu Arama

Yeraltısuyu Arama Arazi çalışmaları sırasında jeofizik yöntemlerden de yararlanarak, bölgenin jeolojik yapısı, hidrojeolojik özellikleri incelenerek suyun hangi yöntemle alınabileceğine karar verilir. Bu amaçla keson kuyu, sondaj kuyusu açılarak veya drenaj yapılarak yeraltı suyunun yüzeye çıkarılması sağlanır.

Read more

Su Sondajı

Su Sondajı Genel olarak sondaj, zemine çapı 10-30 cm olabilen bir delik açma işlemine verilen addır. Kaya ortamda - Sert Kayalarda kullanılan Sondaj tekniği ile yumuşak-kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır. Kendini tutamayan yumuşak formasyonlarda çamur sirkülasyonu ile sondaj yapılır,Kaya ortamda ise sondaj,hava sirkülasyonu ile gerçekleşir. Bazı kuyular açılırken her iki sondaj tekniği de kullanılır.

Read more

ALIMALARIMIZA AT FOTORAFLAR