Hidrojeolojik Etüt(Yeraltısuyu Etüdü) Kuyu Maliyetini Azaltır!

Hidrojeolojik Etüt(Yeraltısuyu Etüdü) Kuyu Maliyetini Azaltır!

Yeraltısuyu yüzeydeki su kaynaklarından(göl, akarsu, dere vb.) veya yağmur sularından yeraltına filtrelenen ve geçirimli jeolojik ortamlarda(akifer tabakalar) yayılım göstererek depolanan sular olarak tanımlanabilir.

Günümüzde, özellikle yüzey su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde artan nüfus, tarım, endüstri ve sanayi faaliyetlerine bağlı olarak yeraltısuyuna da her geçen gün ihtiyaç artmaktadır.

Yeraltısuyunu yüzeye çıkarmak için kullanılan en temel yöntem sondaj yöntemidir. Açılacak sondajda en iyi sonucu(maksimum debi ve en az sondaj derinliği) alabilmek için en uygun sondaj noktasının seçimi ekonomik açıdan olmazsa olmaz bir koşuldur. Sondaj noktasının seçimi o kadar önemlidir ki yapılan tüm yatırımın boşa gitmesi riski bile vardır.

Jeoloji, jeofizik ve hidrojeoloji mühendisliğinde, üç boyutlu jeolojik tabaka yapısı, jeolojik tabakaların özellikleri ve tabakaların geometrik yapısını ortaya koyabilmek adına geliştirilen aletsel çalışmalar mevcuttur. Sahada yapılan tüm gözlemsel veya aletsel nitelikteki jeolojik-hidrojeolojik-jeofiziksel çalışmaların tümünü birleştirerek ortaya çıkan sonuca göre sondaj noktasını belirlemek, daha sonra yapılacak olan sondajın derinliğini ve elde edilecek suyun debisini etkileyeceği için oldukça önemli bir aşamadır.

Dolayısıyla hidrojeolojik etütler olarak tanımlanan sondaj öncesi araştırmalar, sondaj tesis maliyetini doğrudan azaltan bir çalışma olduğundan mutlaka yaptırılması ve bu etüt sonuçlarına göre sondaj yatırımının yapılması gerekir.

Firmamız, 2005 yılından bu yana hidrojeolojik etütler konusunda deneyimli bir kurum olup, yurt içi ve yurtdışında bu alandaki hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir.