FORE KAZIK PROJELENDİRME VE UYGULAMA

fore-kazik-1
Fore Kazık Uygulama Çalışmamızdan

Fore kazık yöntemi, zemin iyileştirme ve iksa yöntemlerinden en çok bilinenidir. Donatılı beton kolon uygulamasıdır.

Fore kazık uygulaması, iksa amaçlı olarak, çoğunlukla derin temelli yapıların kazı sınırlarında, heyelan riski gösteren eğimli topoğrafyaya sahip sahalardaki zemin hareketlerini önlemek amacıyla uygulanır. Özellikle derin kazılarda, çoğunlukla fore kazık uygulamasının yanı sıra ankraj uygulaması da birlikte gerçekleştirilir. Ankraj uygulamasıyla hedef potansiyel kayma kütlesinin ana zemin bloğuna sabitlenmesidir.

Kayma potansiyeli olan zemin bloğunun topuğundaki hareket riskini önlemek amacıyla çoğunlukla uygulanan fore kazıklar, kazı kotunun  altına belirli bir derinlikte inilerek soketleme yapılır.

Kazıkların çakılmasından sonra, uygulamada en çok rastlanan hatalar; kazık betonunun prizlenmesine izin vermeden hemen kazı yapılması, fore kazık başlık ve kuşak kirişlerinin inşa edilmesin önce kazı yapılması, kazık donatısı-çapı ve beton kalite ve niteliğinin projeye uygun olarak sahada uygulanmaması vb. hatalardır.

Tüm iksa ve zemin iyileştirme yöntemlerinde olduğu gibi, fore kazık uygulamaları da mutlaka sahanın genel jeoteknik özellikleri, yapı ve zemin ilişkisi göz önüne alınarak hazırlanmış bir detaylı jeoteknik projeye göre hazırlanmalıdır.

Fore kazık uygulamaları; Q65, Q80, Q100, Q120 gibi genel olarak standartlaşmış çaplarda gerçekleştirilir. Ancak bazı özel projelerde bu standart çapların dışında da fore kazık uygulamalarına rastlamak mümkündür.

Fore kazık firması olarak başta İstanbul olmak üzere, Kocaeli, Gebze, Körfez, İzmit, Bursa, Ankara, İzmir, Yalova, Sakarya vb. şehirlerde, 2005 yılından bu yana profesyonel ekibimizle; fore kazık, mini kazık, jet grout, ankraj, shot crete ( püskürtme beton ), zemin çivisi vb.  faaliyet alanlarında hizmet sunmaktayız.