SONDAJ

soguk-su-sondaj
Soğuk Su Sondaj Çalışmamız

Yerbilimlerinde en temel araştırma yöntemi sondajdır. Çeşitli amaçlarla açılma durumuna göre sondaj tipi ve sondaj tekniği değişmektedir. En temel sondaj tipleri; jeotermal sondajlar, soğuk su sondajları, maden sondajları, jeoteknik – zemin sondajları, petrol ve doğalgaz sondajları, ısı amaçlı ısı pompası sondajları gibi.

Firmamız faaliyet alanları dahilinde, her türlü sondaj uygulaması hizmeti vermekte ve sondaja dayalı yeraltı araştırması faaliyetlerini 2005 yılından beri sürdürmektedir.

SOĞUK SU ETÜDÜ VESONDAJLARI: Yeraltısuyunun en etkin şekilde temin edilmesi ve en uygun noktadan sondaj yapılması için gereklin olan en temel çalışma hidrojeolojik etüt çalışmasıdır. Hidrojeolojik etütle ile, sondaj maliyeti artmaz, tersine azalır. Hattalı kuyu yeri seçimi ve hatalı kuyu inşasının önüne geçebilmek için en sağlıklı çözüm hidrojeolojik etüdün yapılmasıdır.

Firmamız 500 m derinliğe kadar her tip zeminde ve her çapta soğuk su sondajı uygulaması yapmaktayız. DSİ’de kayıtlı ve akredite olan firmamız, derin sondaj kuyuları için zorunlu olan yeraltısuyu arama belgesi ve yeraltısuyu kullanma belgesini haazırlamayave DSİ Genel Müdürlüğü’nden onaylatmaya yetkili bir mühendislik kuruluşudur. Soğuk su sondajlarında İşveren firmaya/şahızlara /kuruluşlara kuyu ağzından su akar vaziyette teslimat yapmaktayız. Dalgıç pompa sisteminin sondaj kuyusuna kurulumunu/montajını ve sondaj için zorunlu olan elektronik ön yüklemeli sondaj sayaçlarının teminini sağlamaktayız.

SICAK SU ETÜDÜ VE SONDAJLARI/JEOTERMAL SONDAJLAR: Ülkemizde özellikle son yıllarda ilginin arttığı alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de sıcak su kaynakları yani jeotermal enerji kaynaklarıdır.  Jeotermal sondajlar için öncelikle kaynak araştırması-jeotermal etüt hizmetlerinin yanı sıra saha ruhsatlarının alınması ve sıcak su/ jeotermal sondajların uygulanması- sondaj kuyu inşası konusunda profesyonel hizmet sunan bir yerbilimi mühendislik kuruluşu olarak faaliyet göstermekteyiz.

ISI POMPASI SONDAJLARI: Isı pompası sistemi, topraktaki veya sudaki ısının soğurularak yaşam alanlarında kullanılmasına elevişli hale getirilmesini sağlayan sistemdir. Topraktaki veya yeraltısuyundaki ısının soğurulabilmesi için yeraltına ısı pompalarının indirilmesi dolayısıyla teması gerekir. Firmamız, ısı pompası sistemlerinin kurulumunda yeraltı kısmında çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir. ısı pompası sondajlarının doğru noktalarda ve derinliklerde açılması sistemin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Firmamız ısı pompası sondajlarının uygulanması alanında hizmet sunmaktadır.

JEOTEKNİK ETÜT SONDAJLARI / ZEMİN ETÜT SONDAJLARI: Zemin etütleri / jeoteknik etütler artık her türlü yapının projelendirilmesi aşamasında yapılan jeolojik-jeoteknik bir çalışmadır. Zemin etüdü /jeoteknik etüt kapsamında en bilinen çalışma- araştırma jeoteknik verilerin elde edilebilmesi için en kullanılan, en bilinen yötem jeoteknik etüt – zemin etüdü sondajlarıdır.

İMAR MÜH. İNŞ. JEO. ARŞ. UYG. MRKZ. olarak; İstanbul, Kocaeli, Bursa, adapazarı, Yalova, Tekirdağ, Gebze vb. şegirlerde zemin etüdü – jeoteknik etüt sondajları konusunda müşterilerimizin hizmetindeyiz.

Firmamız; soğuk su sondajı firması, sıcak su sondaj firması, ısı pompası sondaj firması, jeoteknik etüt –  zemin etüdü sondaj firması olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Adapazarı, Tekirdağ, Gebze vb. şehirlerde faaliyet göstermektedir.