ZEMİN ETÜDÜ JEOTEKNİK ETÜT

Arazide Zemin etüdü amaçlı sondaj çalışmamız
Arazide Zemin etüdü amaçlı sondaj çalışmamız

JEOTEKNİK ETÜT SONDAJLARI / ZEMİN ETÜT SONDAJLARI: Zemin etütleri / jeoteknik etütler ülkemizde her türlü yapının projelendirilmesi aşamasında yapılması zorunlu olan jeolojik-jeoteknik çalışmadır.

Zemin etüdü /jeoteknik etüt kapsamında en bilinen çalışma- araştırma jeoteknik verilerin elde edilebilmesi için en kullanılan, en bilinen yöntem jeoteknik etüt – zemin etüdü sondajlarıdır. Zemin etüdü sondajları, incelenen sahaya ait temel zeminin arazi ve laboratuar deneyleriyle doğrudan zemin parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Zemin etüdü sondajlarıyla, ayrıca; yeraltsuyu  gözlemleri ve yeraltısuyunun yapıya etkisinin belirlenmesine yönelik araştırma ve örneklemeler de yapılabilmektedir. Zemin etüdü sondajları, incelenen sahanın tamamını temsil etmesi açısından yeterli ve gerekli sayıda ve derinlikte açılmalıdır. Çoğunlukla yapı etki/basınç derinliğini gözlemleyebilecek bir derinlikte seçilmelidir.

Zemin etüdü çalışmaları kapsamında diğer önemli bir kısım, jeofizik çalışmalardır. Sismik kırılma-yansıma, MASW, Rezistivite etüdü vb. jeofizik çalışmalar sonucunda yapıya ait dinamik parametreler elde edilmektedir.

Bir zemin etüdü raporunda genel olarak; sondaj, araştırma çukuru ve laboratuar verilerinden oluşan jeoteknik veriler ile jeofizik çalışmalar ile elde edilen dinamik parametreler ve değerlendirmelerinden oluşan kapsamlı bir jeoloji mühendisliği çalışması yapılmalı ve yapıya yönelik jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik sonuçlar sayısal olarak ortaya konulabilmelidir.

İMAR MÜH. İNŞ. JEO. ARŞ. UYG. MRKZ. olarak 2005 yılından beri, zemin etüdü ve jeolojik – jeoteknik etütler alanındaki mühendislik hizmetlerini, başta Kocaeli, İzmit, Gebze, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Ankara, İzmir, Bilecik vb. şehirler olmak üzere tüm Türkiye’de faaliyetini sürdürmektedir.

Arazide Zemin etüdü amaçlı sondaj çalışmamız
Arazide Zemin etüdü amaçlı sondaj çalışmamız