Sondaj Kuyu Ruhsatları

BY IN SIK SORULAN SORULAR NO COMMENTS YET ,

Sondaj Kuyu Ruhsatları Ülkemizde ve dünyada, yeraltısuları; içme, kullanma/proses ve sulama amacıyla yararlanılan en önemli su kaynaklarındandır.  Yeraltısuları, ülkemizde yasal olarak DSİ Genel Müdürlüğü’nün tasarrufundadır. 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun, Yeraltısuları Kanunu ve Yeraltısuları Tüzüğü çerçevesinde, yeraltısuyu temini amacıyla açılan tüm sondaj veya keson kuyuların ruhsat işlemleri DSİ Genel Müdürlüğü’nce verilmektedir. Yeraltısuları Kanununa göre, doğal yüzeyden itibaren 10 m

CONTINUE READING …

Hidrojeolojik Etüt(Yeraltısuyu Etüdü) Kuyu Maliyetini Azaltır!

BY IN SIK SORULAN SORULAR NO COMMENTS YET , ,

Hidrojeolojik Etüt(Yeraltısuyu Etüdü) Kuyu Maliyetini Azaltır! Yeraltısuyu yüzeydeki su kaynaklarından(göl, akarsu, dere vb.) veya yağmur sularından yeraltına filtrelenen ve geçirimli jeolojik ortamlarda(akifer tabakalar) yayılım göstererek depolanan sular olarak tanımlanabilir. Günümüzde, özellikle yüzey su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde artan nüfus, tarım, endüstri ve sanayi faaliyetlerine bağlı olarak yeraltısuyuna da her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. Yeraltısuyunu yüzeye çıkarmak için kullanılan en

CONTINUE READING …

JEOTERMAL ETÜT

BY IN HİZMETLERİMİZ NO COMMENTS YET ,

JEOTERMAL ETÜT Jeotermal sular, yer altında magmadan gelen ısıyı ileten bir temel kayacının etkisiyle hazne kayaçtaki yeraltısuyunu (kondüksiyon veya konveksiyonel yolla) ısıtması sonucu yüksek sıcaklığa ve genellikle zengin mineral içeriğine sahip yeraltı su kaynaklarıdır. Hazne kayaçtaki yeraltısuyunun jeotermal özellik kazanabilmesi için ısıyı hapsedecek bir örtü tabakaya da ihtiyaç vardır.J eotermal su kaynakları genellikle aktif tektonizmanın

CONTINUE READING …

SONDAJ KUYU RUHSATI

BY IN HİZMETLERİMİZ 1 COMMENT , , ,

YERALTISUYU YÖNETİMİ VİZYONU VE ÜLKEMİZDEKİ SONDAJ RUHSATLARI Günümüzde tatlı su kaynakları, artan nüfusa, sanayiye ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır. Buna paralel olarak, varlığında ‘en ucuz’ olan su, gittikçe ‘yokluğunda en pahalı materyal’ olduğunu adeta insanlığa hissettirmektedir. Tatlı su kaynakları bakımından en zengin sayılan ülkelerde bile, zamanla kişi başına düşen

CONTINUE READING …