Sondaj Kuyu Ruhsatları

BY IN SIK SORULAN SORULAR NO COMMENTS YET ,

Sondaj Kuyu Ruhsatları Ülkemizde ve dünyada, yeraltısuları; içme, kullanma/proses ve sulama amacıyla yararlanılan en önemli su kaynaklarındandır.  Yeraltısuları, ülkemizde yasal olarak DSİ Genel Müdürlüğü’nün tasarrufundadır. 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun, Yeraltısuları Kanunu ve Yeraltısuları Tüzüğü çerçevesinde, yeraltısuyu temini amacıyla açılan tüm sondaj veya keson kuyuların ruhsat işlemleri DSİ Genel Müdürlüğü’nce verilmektedir. Yeraltısuları Kanununa göre, doğal yüzeyden itibaren 10 m

CONTINUE READING …

Hidrojeolojik Etüt(Yeraltısuyu Etüdü) Kuyu Maliyetini Azaltır!

BY IN SIK SORULAN SORULAR NO COMMENTS YET , ,

Hidrojeolojik Etüt(Yeraltısuyu Etüdü) Kuyu Maliyetini Azaltır! Yeraltısuyu yüzeydeki su kaynaklarından(göl, akarsu, dere vb.) veya yağmur sularından yeraltına filtrelenen ve geçirimli jeolojik ortamlarda(akifer tabakalar) yayılım göstererek depolanan sular olarak tanımlanabilir. Günümüzde, özellikle yüzey su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde artan nüfus, tarım, endüstri ve sanayi faaliyetlerine bağlı olarak yeraltısuyuna da her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. Yeraltısuyunu yüzeye çıkarmak için kullanılan en

CONTINUE READING …