HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Firmamız;

Su sondajı, su aramaları, su tespiti, zemin etüdü gibi Jeolojii ve Jeofizik mühendislik alanında ilgili bir çok konuda Başta Kocaeli ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin hemen her bölgesinde özel şahıslara veya kurum ve kuruluşlara Su Sondaj, Su Kuyusu açılmasıve diğer yerbilimleri hizmetleri alanında çözümler sunmaktadır.