JEOLOJİK – JEOTEKNİK ETÜT – 0 533 665 7925

JEOLOJİK -JEOTEKNİK ETÜT / 0 533 665 7925

Firmamız, parsel bazındaki zemin etütlerinin yanı sıra imara kapalı veya mevcut imar planlarının revize edilmesi gereken sahalar için imar planına esas zemin etüdü (jeolojik – jeoteknik etüt) raporlarının hazırlanması hizmetini sunmaktadır.

İmar Planına Esas Jeolojik -Jeoteknik- Jeofizik Etütler; dolgu, aşırı eğim vb sebeplerle imara/yapılaşmaya kapalı bulunan sahaların imara açılması amacıyla , hazırlanacak imar planına altlık olarak hazırlanan zemin araştırma çalışmalarıdır.