KUYU TEMİZLİĞİ/ KUYU İNKİŞAFI – 0 533 665 7925

SONDAJ KUYU İNKİŞAFI/ SONDAJ KUYU TEMİZLİĞİ- 0 533 665 7925

Kuyu Temizliği, su sondajı /kuyularında zamanla işletmeden doğan sebeplerle meydana gelmiş kuyu içinde biriken süspanse ve çökelti çamur malzemesinin temizlenerek, su sondajı/kuyularındaki verimliliği arttırmaya yarayan temel bakım işlemidir.

Yüksek barda kompresör basıncıyla (15-35 bar arası) kuyuya basılan havanın sondaj kuyusunu tabandan itibaren temizleyerek sondaj kuyusundaki gözeneklerin açılmasını, dolayısıyla sondaj-kuyu veriminin arttırılması sağlanır. Bu işleme sondajdan gelen suyun berraklaşması sağlanana kadar devam edilmesi önerilir.

Su sondajlarında kuyu temizliği işlemi en temel faktörlerden olup, sondaj kuyularının ömrünü ve verimliliğini uzatır.

Su sondaj kuyularındaki en önemli kirlenme nedenleri;

1- Sondajın açıldığı jeolojik formasyonun daneli, ayrışmış ve akma özelliği gösteren silt, kum, ince çakıl gibi birimlerden oluşması,

2- Sondaj kuyusu inşa edilirken kuyu projelendirmesinde gösterildiği halde çoğunlukla pratikte çakıllama işleminin yapılmamış olması veya eksik ve hatalı yapılmış olması,

3- Sondaj kuyusunun inşası sonrasında kuyu inkişafı işleminin yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Firmamız; Gebze ve tüm Kocaeli başta olmak üzere, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya illerinde sondaj kuyusu temizliği ve inkişafı hizmetlerini 2005 yılından bu yana sürdürmektedir.