DSİ 2013 den itibaren Yeraltı Suyu kullanımını kontrol altına alıyor.

BY IN GÜNDEM NO COMMENTS YET , , , , , , , , , ,

DSİ 2013 den itibaren Yeraltı Suyu kullanımını kontrol altına alıyor.   YERALTISUYU KULLANIMININ KONTROL EDİLMESİ 167 Sayılı “Yeraltısuları Hakkında Kanun’un” 8. Maddesi gereğince su temini maksadıyla 10 metreden derin sondaj kuyuları ile her türlü galeri ve tüneller için Devlet Su İşleri’nden belge alınması zorunludur. Türkiye’de hesaplanmış emniyetli yeraltısuyu rezervi 14 milyar m³/yıl’ dır. Bu rezervin

CONTINUE READING …