Hidrojeolojik Etüt(Yeraltısuyu Etüdü) Kuyu Maliyetini Azaltır!

BY IN SIK SORULAN SORULAR NO COMMENTS YET , ,

Hidrojeolojik Etüt(Yeraltısuyu Etüdü) Kuyu Maliyetini Azaltır! Yeraltısuyu yüzeydeki su kaynaklarından(göl, akarsu, dere vb.) veya yağmur sularından yeraltına filtrelenen ve geçirimli jeolojik ortamlarda(akifer tabakalar) yayılım göstererek depolanan sular olarak tanımlanabilir. Günümüzde, özellikle yüzey su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde artan nüfus, tarım, endüstri ve sanayi faaliyetlerine bağlı olarak yeraltısuyuna da her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. Yeraltısuyunu yüzeye çıkarmak için kullanılan en

CONTINUE READING …