PERMABİLİTE DEĞERLERİ

Bazı Kayaç/Zeminlerin Hidrolik İletkenlik Değerleri

Hidrolik iletkenlik değeri; bir formasyonun suyu ne ölçüde iletebildiğini tanımlamak amacıyla kollanılır. Yeryüzündeki tüm kayaçlar çok az da olsa geçirgendirler. Diğer bir ifadeyle, doğada geçirimsiz kayaç yoktur. Ancak, kayaçlar arasında bir nispi geçirimlilik her zaman vardır. Geçirgen ve geçirimsiz kayaçlar birbirinden 10-7 cm/s değeri ile ayrılırlar. Doğada en geçirimsiz malzeme bentonit killeri olup hidrolik iletkenlik değeri 10-11 cm/s’dir. Literatürde kayaçların hidrolik iletkenlikleri ile ilgili değişik sınıflamalar bulunmaktadır. Kayaçların hidrolik iletkenlikleri ile ilgili bilgiler Domenica ve Schwartz (1990). UNESCO (1983). Todd (1980). Fetter (19S0). Freze ve Cherry (1979). Bear (1972) referanslarından bulunabilir. Bu referanslardan hidrolik iletkenlik değerleriyle ilgili derlenen bilgilerden bazıları aşağıda verilmiştir.

Pekişmiş kayaçlar hidrolik iletkenlik değerlerine göre:

–  Çok geçirgen kayalar…………… K > 101               cm/s

–  Geçirgen kayalar………………… 10 > K > l0-4     cm/s

–  Az geçirgen kayalar…………….. 10-4 > K > 10-7    cm/s

–  Geçirimsiz kayalar……………… K < 10-7              cm/s

olarak sınıflandırılırlar.

Pekişmemiş (taneli zeminler) için bazı araştırmacılar tarafından kabul edilen hidrolik iletkenlik değerleri ve geçirgenlik durumları:

-Çakıl, kaba kum.. 101 >K>10-3cm/s    Çok geçirgen zeminler

–  İnce kumlar…….. 10-3 > K >10-4 cm/s   Geçirgen zeminler

–  Silt, mil…………… I0-4 > K >10-7 cm/s    Yarı geçirgen zeminler

-Killer………………. 10-7 > K >10-9 cm/s    Geçirimsiz zeminler

– Plastik killer…….. 10-9 > K >10-10 cm/s   Çok geçirimsiz zeminler şeklindedir.

Table 3.1 Representative Values of Hydraulic Conductivity

  (after Morris and Johnson)

Material

            Hydraulic        Type of
                      Conductivity,m/day Measurement
Gravel,coarse  

150

 

R

Gravel,medium  

270

 

R

Gravel,fine  

450

 

R

Sand,coarse  

45

 

R

Sand,medium  

12

 

R

Sand,fine  

 2.5

 

R

Silt  

      0.08

 

H

Clay  

         0.0002

 

H

Sandstone,fine_grained  

    0.2

 

V

Sandstone,medium-grained  

    3.1

 

V

Limestone  

        0.94

 

V

Dolomite  

       0.001

 

V

Dune sand  

20

 

V

Loess  

      0.08

 

V

Peat  

    5.7

 

V

Sehist  

    0.2

 

V

Slate  

           0.00008

 

V

Till,predominanly sand  

     0.49

 

R

Till,predominanly gravel  

30

 

R

Tuff  

    0.2

 

V

Basalt  

      0.01

 

V

Gabbro,weathered  

    0.2

 

V

granite,weathered  

     1.4.

 

V

   *H is horizantal hydraulic conductivity , R is a repacked sample, and V is vertical
 hydraulic conductivity.        
         
   Writer:David Keith Todd University of Colifornia,Berkeley and David Keith Todd,
 Consulting Engineers,Inc Ground Water Hydrology