Yeraltı Suyu Mühendisliği

yeralti-suyu2- YERALTISUYU MÜHENDİSLİĞİ

Yeraltı suyunun su kaynakları sistemi içerisinde rolü ve yönetimi. Yeraltı suyu ve akiferler. Yeraltı suyu dengesi. Yeraltı suyu hareketi. Yeraltı suyu tahmin probleminin matematiksel ifadesi. Doygun olmayan bölgede akım. Yeraltı suyu kalite problemi. Yeraltı suyu pompaj ve yenileme  kuyuları. Akifer sistemlerinin modellemesi. Akifer parametrelerinin bulunması.